BLS w Polsce

Od niedawna polscy kierowcy mogą decydować się na bezpośrednią likwidację szkody, która możliwa jest w przypadku największych ubezpieczycieli. Przeczytaj kiedy możesz skorzystać z tej opcji, a kiedy będzie to niemożliwe.

Bezpośrednia likwidacja szkody

Czym jest BLS?

Bezpośrednia Likwidacja Szkody to niejako nowość na polskim rynku, gdyż dopiero w 2015 roku część towarzystw ubezpieczeniowych zdecydowała się wdrożyć ten rodzaj likwidacji szkody. W gruncie rzeczy polega on na tym, że poszkodowany zwraca się do swojego ubezpieczyciela, który ocenia szkodę i wypłaca odszkodowanie. W przeciwieństwie do klasycznego toku postępowania, gdzie poszkodowany zgłasza szkodę do ubezpieczyciela sprawcy.

Jak wygląda procedura?

Proces likwidacji szkody w obu przypadkach jest niemal identyczny. Różnica jest taka, że wypłatą należnych świadczeń zajmuje się towarzystwo ubezpieczeniowego, z którym poszkodowany miał zawartą polisę OC. Rozliczenie finansowe pomiędzy ubezpieczycielami odbywa się na zasadzie regresu, a więc ubezpieczyciel likwidujący szkodę, wnioskuje o zwrot wszystkich kosztów za naprawę do towarzystwa sprawcy zdarzenia, na zasadzie ryczałtu.

Wyjątki

Są jednak wyjątki, które uniemożliwiają poszkodowanemu skorzystanie z tego rodzaju likwidacji szkody. Przede wszystkim BLS nie obowiązuje w przypadku, gdy w wyniku zdarzenia, ktoś poniósł obrażenia ciała. Ponadto do BLS nie kwalifikują się zdarzenia, które miały miejsce poza terytorium Polski a poniesiony szkody przekraczają kwotę 30 tys. zł. Dodatkowo poszkodowany nie skorzysta z BLS, jeżeli w zdarzeniu brało udział więcej niż 2 pojazdy.

Do kogo się odwołać?

Pomimo tego, ze sposób roliczeń pomiędzy ubezpieczycielami w formie ryczałtu, nie powinien przyczyniać się do zaniżonych kwot odszkodowania, to nie stanowi to sztywnej reguły. Może zdarzyć się, że wypłacona kwota odszkodowania od ubezpieczyciela będzie zaniżona, co wtedy? Do kktórego ubezpieczyciela należy sporządzić odwołanie? Przede wszystkim należy pamiętać, że bezpośrednio likwidacją szkody zajmuje się ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia, więc to do niego należy kierować wszelkie pisma odwołujące.

Więcej o BLS

Samochód zastępczy
Samochód zastępczy w przypadku bezpośredniej likwidacji szkody, będzie przyznawany poszkodowanemu na takich samych zasadach, co zwykle. Koszty wynajmu takiego pojazdu, pokrywa ubezpieczyciel poszkodowanego.

Ryczałt – dobrze czy źle?
Towarzystwa Ubezpieczeniowe rozliczają się pomiędzy sobą metodą ryczałtu. To sprawia, że ubezpieczycielom nie opłaca się zawyżać kwot odszkodowań, na których mogliby zarobić.

Kto może pomóc?

Niestety zdarza się, że nawet przy bezpośredniej likwidacji szkody, mogą wystąpić różne nieprawidłowości z kwotą odszkodowania. Rzecz jasna na niekorzyść poszkodowanego. Wtedy należy sporządzić odpowiednie pismo odwołujące, poparte opczywiście stosowymi kalkulacjami niezależnych ekspertów.

Z pomocą mogą przyjść firmy odszkodowawcze, które pomogą zarówno sporządzić stosowne odwołanie, jak i poprowadzić całą sprawę. Niekiedy warto zgłosić sprawę odszkodowania do odpowiednich kancelarii, które zazwyczaj nie pobierają opłat wstępnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

© - 2018 bezposrednialikwidacjaszkody.com.pl